Revisjon

Vi har jobbet med revisjonstjenester på Vestlandet siden 1945, og har lang erfaring med å bidra til vekst i næringslivet. 

 

Hos oss får du en vekstpartner som kjenner ditt marked, og som gir deg det beste utgangspunktet for å lykkes. 

Vi gir deg ikke bare en revisjonsrapport; vi gir deg en dypere forståelse av hvordan din bedrift kan nå sitt fulle potensial.

 

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

Revisjonstjenester:

  • Ordinær revisjon av årsregnskap
  • Revisjon av mellombalanse
  • Revisjon av avviklingsbalanser
  • Revisjon av sluttoppgjør ved avvikling av selskap
  • Revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger
  • Revisjon av spesifikke elementer
  • Revisjon av kontoer
  • Revisjon av poster i en regnskapsoppstilling

 

Bekreftelser og registrering:

 • Bekreftelse av oppgaver/regnskap i forbindelse med private avtaler og offentlige tilskuddsordninger
 • Bekreftelse av MVA-refusjoner for idrettslag/barnehager etc.
 • Bekreftelse av oppgave til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Bekreftelse av oppgaver til NAV

Bekreftelser og internkontroll:

  • Selskapsrettslige bekreftelser til generalforsamling og/eller foretaksregisteret
  • Bekreftelse av oppgaver til Finanstilsynet for bedrifter underlagt tilsyn
  • Attestasjonsuttalelse om foretakets risikostyring og internkontroll
  • Bekreftelser på Merverdiavgiftskompensasjon

 

Andre attestasjoner:

 • Avtalte kontrollhandlinger

Med Fakta på laget vil du alltid ha noen å spørre om råd, og vårt team står til disposisjon gjennom hele rådgivningsprosessen.