Revisjon

Revisjon

Fakta har levert revisjonstjenester på Vestlandet siden 1945. Gjennom lang erfaring har vi bygget opp kompetanse på effektiv revisjon og rådgivning for våre kunder. Vi har bred erfaring fra ulike bransjer og våre oppdragsledere deltar aktivt både som ressurs, og som samtalepartner i revisjonsarbeidet.

Vi er ikke fornøyd før vår revisjon bidrar til å utvikle din virksomhet. Vårt revisjonsarbeid skal være nyttig for deg som kunde og samtidig kostnadseffektivt. Vi avgir ikke bare en revisjonsberetning – vi gir deg innsikt i bedriftens potensial for forbedring, effektivisering og internkontroll.

Revisjon av regnskap
Selskapsrettslige bekreftelser til generalforsamling og/eller foretaksregisteret
Bekreftelse av oppgaver til Finanstilsynet for bedrifter underlagt tilsyn
Bekreftelse av oppgaver/regnskap i forbindelse med private avtaler og offentlige tilskuddsordninger
Bekreftelse av MVA-refusjoner for idrettslag/barnehager etc.
Bekreftelse av oppgave til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Bekreftelse av oppgaver til NAV

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.