Rådgivning

Rådgivning

Erfarne rådgivere med solid kompetanse betyr at du får rådgivningstjenester av høy kvalitet. Vi bidrar til effektiv og helhetlig økonomistyring for våre kunder. Hele vårt team står til disposisjon i rådgivingsprosessen, slik at vi kan bidra til å gi ditt selskap grundig innsikt og de beste forutsetningene for å lykkes.

Fusjon, fisjon, kapitalutvidelser og kapitalnedsettelser
Selskapsbeskatning, rederibeskatning og personbeskatning
Verdivurderinger og nedskrivingsvurderinger knyttet til IFRS
Prosesskartlegging, risikostyring og internkontroll
Forbedring av kvaliteten i ledelsesrapporteringen
Etablering av selskap, herunder valg av selskapsform
Eierskifte, omorganisering, kjøp og salg av virksomhet og avvikling
Generasjonsskifte
Gjennomgang av regnskapsrapporteringsprosessen for å identifisere effektiviseringsmuligheter
Gjennomføring av nødvendig opplæring i selskapets økonomi og regnskapsfunksjon
Effektiv implementering og tilpasning til regnskapsstandarder
Utarbeidelse av regnskapsnoter og likningspapirer
Private selvangivelser
Rapportering for borettslag og boligsameier
Utarbeidelse av konsernregnskap
Utleie av regnskapssjef, regnskapsmedarbeider, controller eller CFO

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.